O Rotary klubu Ajdovščina

Rotary klub Ajdovščina je bil ustanovljen leta v začetku leta 2001, oktobra 2002 je bil sprejet v Rotary International.
Glavna namen delovanja kluba je pomoč osebam in ustanovam, kjer sistemska pomoč države odpove.
Z leti je klub imel precej odmevnih akcij, ter pomagal pomoči potrebnim v okolju kjer deluje klub in živijo člani kluba, to so občine Ajdovščina, Vipava, Logatec in druge.
Skupaj z sosednjimi klubi smo izvedeli dobrodelne aktivnosti v širši okolici, ter z distriktom tudi vseslovenske projekte.
Na mednarodnem področju smo v popravah 2014 pomagali z veliko dobrodelno akcijo pobratenem klubu iz Čačka.

Člani Rotary kluba Ajdovščina

Velja temeljno načelo, da Rotary klub sam odloči, koga sprejme v svoje vrste. Na lastno željo ni mogoče postati član Rotary-ja. Rotarijci izhajajo iz različnih poklicnih področij, kjer imajo vpliv s svojo osebno integriteto. V Rotary klubu sklepajo osebna prijateljstva. S tem pospešujejo razumevanje med strokami.

Dušan Černigoj

Petra Zupančič

Marko Corn

Vladimir Hladnik

Samo Oblak

Rok Ravbar

Peter Marc

Tomaž Bizajl

Robert Černe

Tomaž Kavčič

Miha Matevžič

Robert Pavletič

Matej Stegel

Nace Mušič

Aleš Brenčič

Boštian Furlan

Tilen Kranjc

Miha Glumac

Jože Petrovčič